Vindere af Business Nyhedsbrev konkurrencen

Hver måned trækker vi en vinder blandt dem, der har tilmeldt sig vores business nyhedsbrev.
 
Vinderne i 2017 er:
 
2. januar 2017: Anja Høenhof Vesterskov 
6. februar 2017: Bente Østergaard
6. marts 2017: Heidi Korntved
3. april 2017: Klaus Seidler
1. maj 2017: Pia Kloppenburg